V dutině malého vršku bydlel Malý Pán. Bydlelo se mu tam celkem dobře, až jednou v noci se mu zdál sen. V tom snu se mu zdálo o Zubatém domečku, nad jehož dveřmi četl nápis – ZDE NAJDEŠ, CO TI SCHÁZÍ. Když se ráno Malý Pán probudil, nemohl se zbavit pocitu, že mu najednou skutečně cosi chybí.

Jeho klid byl ten tam. Nezbývalo, než se vydat na cestu a hledat domeček ze snu, ve kterém snad najde, co mu schází. Vždyť se mu o tom zdálo. No ne? Cesta není jednoduchá, musí vykonat spoustu nelehkých úkolů, překonat strach a hlavně jít stále kupředu. To byly věci velmi těžké pro Malého Pána. Měl rád svůj klid a pohodlí. Cestou prokázal dobré srdce, to když pomohl někomu v nouzi, dobrý úsudek, to když byla potřeba se zamyslet a splnit složitou hádanku, nemalou odvahu, to když se postavil nebezpečným bytostem, které ještě nikdy neviděl. Dozvěděl se spoustu věcí nejen o lese, vzdálenějších krajích za lesem, ale hlavně o sobě samotném. Když se nakonec ohlédl, uvědomil si, že ta namáhavá cesta byla i velká legrace a že se často smál. To už byl ale u stromu Odpovědníku, kde si přečetl odpověď na svou otázku.. to byste chtěli vědet, co to vlastně je, co?