1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!


2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!


3. Lesní plody mlsej, a i zvěři je dopřej!


4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!


5. Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky!


6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!


7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!


8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!


9. Krásy přírody obdivuj a vždy je ochraňuj!


10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!