Franta_Skala

Vyrůstal a studoval v Praze. Nejprve na Střední škole uměleckoprůmyslové v Praze obor řezbářství a následně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde studium zakončil v sochařském atelieru prof. Jiřího Beránka. V rámci studia na VŠUP absolvoval v r. 2006 stáž v atelieru Ilustrace a grafiky a v r. 2008 na Academy of Fine Arts v Záhřebu. V roce 2008 získal za objekt “Galerie Birdzí” cenu katedry volného umění na VŠUP. Po studiích se věnuje především volné tvorbě a práci pro film.

Projekt, jako je“ Malý Pán“, je pro výtvarníka velice ojedinělou příležitostí. Může ovlivnit výslednou podobu filmu v téměř stejné míře jako u animovaného snímku, ale zároveň může využít při práci veškerých výhod filmu hraného. To znamená, že může nejen navrhnout, ale i sám vyrobit jak herce, tak prostředí, v němž se pohybují a zároveň není problém natáčet v reálném čase sjezd divoké řeky při západu opravdového slunce ve skutečné přírodě. A pokud herci při třetím záběru uhoří ruka, přidělá se mu prostě nějaká jiná. Taková nabídka se neodmíta…František Antonín Skála